گروه بانيان صنعت پرشين در سال 1389 با هدف نيل به خودکفايي و استفاده از ظرفيت های علمی موجود در کشور تأسيس گرديد. هسته های اصلی فعاليت اين گروه عبارتند از: طراحی، توليد، احداث، بهره برداری انواع پروژه های صنعتی، ساختمانی و نيروگاهی است و امروزه با چندین شرکت زیرمجموعه، کارخانه و نیروگاه به عنوان مجموعه ای پیشگام در عرصه های مختلف صنعتی به شمار می آید.  گروه بانیان صنعت پرشین متشکّل از سه مجوعه : نیرونويان قشم  (NNQ)،  بانیان سازه و بانيان پلیمر می باشد . با توجه به تنوّع در خدمات و کالاهای تولیدی، این مجموعه  استراتژی خود را بر اساس دو اصل « رشد پایدار» و « مدیریت بحرانِ اثر بخش»  طراحی کرده است . این گروه صنعتی در زمینه های مختلف توسعه کشور، پایبندی به استانداردهای جهانی و استفاده همه جانبه از توانمندی های متخصصین داخلی، حمایت از تولید ملی را سرلوحه فعالیت هایش قرار داده است.

بیشتر