نخستین نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی تولید برق استان فارس در سال 97 همزمان با سومین روز از هفته دولت با حضور اسماعیل تبادار استاندار فارس در شهرستان خرامه به بهره برداری رسید.
این نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی تولید برق با سرمایه گذاری اعتباری بالغ بر 65 میلیارد تومان در شهرستان خرامه احداث شده و در یک ماه گذشته تولید برق را آغاز کرده است.
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی نیکا انرژی در کمتر از پنج ماه به بهره برداری رسید و این نیروگاه با استفاده از فناوری بومی و بهره گیری از جدیدترین فناوری روز دنیا، توانایی تزریق ۱۰ کیلو وات انرژی تولید شده از منبع پاک و بی پایان خورشید به شبکه برق را دارد.