صنعت ساختمان و انرژیهای تجدید پذیر

در دنیای امروزی ساخت و ساز، روش‌های نوینی برای طراحی و ساخت، و استفاده از مصالح ساختمانی ارائه شده است. اما با طراحی و اجرای ساختمان‌های سبز، انقلابی در ساخت و ساز رخ داده است. ساختمان‌هایی که سالم‌تر، راحت‌تر، پایدارتر و دارای بهره‌وری انرژی بیشتری هستند و کمترین تأثیر را روی محیط‌ زیست دارند.

مکانیزم طراحی ساختمان سبز بر اساس راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی فعال یا غیرفعال، انرژی الکتریکی خورشیدی، و استفاده از سیستم‌های هوشمند در ساختمان بنا می‌شود. علاوه بر آن استفاده از مصالح حاصل از بازیافت و یا بازیافت‌پذیر، اجرای کامل عایق‌بندی حرارتی ساختمان، طراحی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف انرژی و حداقل استفاده از منابع طبیعی همچون بازیافت آب از جمله موارد مهم و قابل توجه در ساختمان‌های سبز است.

 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی تجدیدپذیر

نصب و راه‌اندازی سیستم پنل خورشیدی جهت تولید انرژی الکتریکی، و ﻧﺼﺐ و راه‌اندازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺟﻬﺖ تأمین آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ از فعالیت‌های ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی تجدیدپذیر است،هدف اصلی معماری سبز حفظ محیط پیرامون و زیستگاه‌های طبیعی است،

در حقیقت این نوع معماری هیچ‌گونه خللی در طبیعت ایجاد نمی‌کند، بلکه سلامتی و آسایش را به ارمغان می‌آورد و کیفیت زندگی را ارتقاء می‌بخشد.

امروزه نه تنها گرایش به سمت استفاده از معماری سبز در حال افزایش است، بلکه به‌کارگیری آن به معماران و ساختمان‌سازان اکیداً توصیه می‌شود. به‌عنوان سازندگان، معماران و مشتریان، باید بدانید مزایای استفاده از معماری سبز بسیار بوده و روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این مزایا تا جایی پیش می‌روند که استفاده از معماری سبز به‌عنوان یک نیاز محسوب خواهد شد. طبق مطالعات انجام‌شده، تقریباً ۵۰ درصد انرژی و مواد غیرقابل بازیافت در جهان صرف ساخت ‌و ساز می‌شوند.