نیروگاه خورشیدی پژواک عمران کیش با ظرفیت 10 مگاوات و اعتبار 500 میلیارد ریال توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی و توان تولید 20 میلیون کیلووات ساعت در سال راه اندازی شد.

دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در ادامه سفر خود به استان یزد نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی پژواک عمران کیش واقع در شهرستان اردکان را افتتاح کرد. در این نیروگاه بیش از 37 هزار پنل خورشیدی با بهره گیری از اینورتر های استرینگ نصب شده است.

اجرای این پروژه به صورت استراکچر ثابت می باشد که توسط پست توزیع امام زاده اردکان به شبکه سراسری کشور نصب شده است.

شایان ذکر است، با بهره برداری از این نیروگاه شاهد صرفه جویی مصرف گاز طبیعی به میزان 7.5 میلیون متر مکعب وکاهش گاز آلاینده به میزان 17 هزار تن در سال و صرفه جویی در مصرف آب به میزان 5.4 میلیون لیتر  در کشور خواهیم بود.