به گزارش خانه خبر گيتي پسند، ناصر جنتي در سال ۱۳۲۲ در خانواده اي مذهبي و متدين ديده به جهان گشود و عمر خود را صرف توليد و اشتغال كرد.

وي در سال ۱۳۷۷ با راه اندازي گروه صنايع گيتي پسند سنگ بناي يكي از بزرگترين مجموعه هاي توليدي خصوصي در بخش ساختمان را پي ريزي كرد. راه اندازي بيش از ۳۰ واحد توليدي، بي نيازي كشور به برخي محصولات خارجي در بخش ساختمان، كسب تنديس پيشكسوت و فعال برتر در صنعت ساختمان و پليمر از جمله افتخارات بي نظير در عمر ۷۷ ساله وي به شمار مي آيد.