پنجمین نمایشگاه، کنفرانس بین المللی و دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر در روز 26 آذر ماه با موفقیت برگزار شد.
جناب آقای جنتی رئیس هیئت مدیره شرکت نیرو نویان قشم در این مراسم سخنرانی با محوریت موضوع چالش های سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور ایراد نمودند. در این مراسم از برگزیدگان دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر در کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.